Hírek

Amint arról már korábban hírt adtunk, a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség partnerként működik közre a SET-UP INTERREG EUROPE nemzetközi együttműködési projektben. Az elsősorban a háztartások áramfogyasztásának okos mérésével, az ahhoz kapcsolódó társadalmi (szemléletformálási), gazdasági (az áramszolgáltatók üzleti modelljei), valamint finanszírozási (köz- és magánforrások biztosítása okos mérők telepítésére, okos hálózatok kialakítására) szempontokkal foglakozó pályázat 2017. szeptember 22-i rendezvényén a hangsúly a SET-UP-hoz hasonló hazai és nemzetközi projektek egymás közötti tapasztalatcseréjén volt. A projekt második budapesti stakeholder rendezvényének helyszínét ezúttal is a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium biztosította az Ügynökség számára.

 

 

Az okos mérés hazai elterjesztése – a Központi Okos Mérés Zrt. aktuális beruházásai

Az okos mérés, okos hálózatok témájában – a SET-UP projekt megvalósítása aktuális állapotának, valamint a 2017. július 4-5-i paksi nemzetközi projekttalálkozó eredményeinek rövid ismertetését követően – a magyarországi beruházások jelen állapotáról Dr. Molnár Gábor vezérigazgató és Mechura Balázs szóvivő számoltak be az Központi Okos Mérés Zrt. (KOM Zrt.) képviseletében.

A KOM Zrt., mint a Magyar Villamos Művek leányvállalata az energiahatékonyság növelését, a mérési infrastruktúra modernizálását, a rendszerszabályozási problémák kezelésének elősegítését, szemléletformálást, valamint a megújuló energiaforrások és kapcsolt kiserőművek rendszerbe integrálhatóságának támogatását tűzte ki célul. Ennek során számos olyan információt jut a szervezet birtokába, amely lehetővé teszi az okos mérés országos bevezetéséhez szükséges javaslatok megfogalmazását is.

A KOM Zrt. munkatársai már az elején leszögezték, hogy 2015. szeptembertől 2018. szeptemberig terjedő un. Központi Intelligens Hálózat Mintaprojektjük nemcsak a villanyáram, hanem a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, valamint a lakossági meleg- és hidegvíz tekintetében is megcélozza az okos mérést. A hároméves projekt keretében 20.000, végponton mintegy 120.000, okos mérőt telepítenek egy nemzeti szintű terv figyelembe vételével olyan módon, hogy a lokális szintű terveket a velük szerződésben álló 40 partnerszervezettel (amelyek jelentős része település, de megtalálhatók közöttük például a technológiaszolgáltatók és az energia kereskedők is) együttműködésben valósítják meg. A lokális tervek olyan önkormányzatok területén valósulnak meg, amelyek a mintaprojekt egésze szempontjából is értékes, részletes mintát produkálnak (így több típusú energiafogyasztás okos mérését teszik lehetővé). Az okos mérők telepítésével párhuzamosan zajlik a begyűjtött adatok elemzése is, amely szerves részét képezi a mintaprojekt utolsó fázisának, az okos méréssel kapcsolatban gyakorlati tapasztalatokon alapuló és a jövőre vonatkozó záródokumentum összeállításának.

A megbeszélésen a KOM Zrt. kollegái által elmondottakat Vécsi György, a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója is alátámasztotta. Városukban már évek óta zajlanak, a KOM Zrt-vel együttműködésben is, okos mérés és okos hálózatépítési fejlesztések. Ezek eredménye, hogy a megyeszékhely önkormányzatának 147 intézményében évente több százmillió forintnyi energia megtakarítást érnek el hálózatba foglalt, központosított irányítással és racionalizálást szolgáló lépésekkel. Ezek mellett pedig mintegy 2.200, okos lakossági mérő került telepítését is tervezik a közeljövőben a KOM Zrt. mintaprojektje részeként.

A Központi Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében Tolna megyéből Paks városa került kiválasztásra, mint a projekt megyei céltelepülése. Tekintettel az Ügynökség és Paks Város Önkormányzata közötti szoros szakmai kapcsolatra, a SET-UP projekt további fázisaiban Magyarország legjelentősebb energiatermelő településének előrehaladásáról is beszámolunk a KOM Zrt. mintaprojektje keretében.

Okos mérés, okos hálózatok – projektek nemzetközi kitekintésben

Általában is elmondható, hogy az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások jelenleginél jelentősebb bevonása az egyes térségek energiafogyasztásába az Európai Unió által finanszírozott nemzetközi együttműködési projektek slágertémája. Ennek szellemében a SET-UP INTERREG EUROPE projekt témájához kapcsolóan három un. Európai Területi Együttműködési projekt bemutatására került sor, amelyeket az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország társfinanszíroznak.

 

BOOSTEE-CE – Az energiahatékonyság támogatása okos energia menedzsmenttel a közép-európai térség városaiban

A BOOSTEE-CE projektet annak magyar pályázati partnere képviseletében Bán Róbert, a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője mutatta be. A Central Europe Program keretében támogatott pályázat a címével összhangban a közszféra készségeit törekszik erősíteni technológiatámogatással, térinformatikai adatok és intelligens energiagazdálkodási eszközök segítségével. Mindezt web-alapú platform létrehozása teszi gyakorlatiassá, amely az interaktív megjelenítést támogatja az épületek energiahatékonyságának javítása céljából:

 • energiával kapcsolatos információkat gyűjt (fogyasztás, veszteség stb.),
 • megkönnyíti az energiaoptimalizálást a 3D épületmodellek és webGIS technológiák alapján,
 • bemutatja a bevált jó gyakorlatokat a felhasználók számára,
 • átadja a tudást és megoldásokat más BOOSTEE-CE régióknak.

A projekt Tolna megyei céltelepülése Tolna városa, ahol a BOOSTEE-CE keretében berendezések (intelligens mérés az áram- és hőfogyasztás területén) telepítésére kerül sor a 11 ezer fős város három különböző funkciójú középületében (városháza, tanuszoda, kulturális központ), az energiagazdálkodás javítása érdekében (adatok importálása az energiagazdálkodási információs rendszerbe, az energiateljesítmény mérésének ábrázolása 3D épületmodellek, georeferált adatok formájában). A kijelölt épületek mindegyikén a BOOSTEE-CE projekt zárásáig energetikai fejlesztést is tervez a városi önkormányzat.

Amint ezekből a Tolna városi fejlesztésekből is látszik, a nemzetközi együttműködés keretében sok esetben konkrét települési mintaberuházások támasztják alá a nemzetközi partnerek közötti tapasztalatcserét és tanulást. Ez vezet el a BOOSTEE-CE projekt együttműködést záró dokumentumához, a középületekkel összefüggő közép-európai energiahatékonysági akcióterv kidolgozásához.

 

TOGETHER – Útban a hatékonyság felé az energiafogyasztés mérséklése révén

A SET-UP második magyarországi stakeholder meetingjén – akárcsak a 2017. július 4-5-i paksi nemzetközi rendezvényen – immár magyarországi szakmai célközönség előtt mutatkozott be a TOGETHER  Central Europe projekt. Ahogy azt Borkovits Balázs, a projektben partner Paks Város Önkormányzata külső szakértő szervezete, a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi projekt menedzsere, energetikai szakértője ismertette, a projekt az okos mérésre és a fogyasztó oldali bevonásra helyezi a hangsúlyt. Tekintettel arra, hogy Közép-Európában nincs egységes gyakorlata és átfogó ismeretanyaga az alacsony költségű, vagy költségmentes energiahatékonysági beavatkozásoknak, így a projekt elősegíti az alábbi ellentmondások feloldását:

 • az energiahatékonysági beruházásokkal az önkormányzatok kiadásai jelentős mértékben csökkenthetők és egyben a klímavédelmi célokhoz is nagymértékben járulnak hozzá,
 • gazdasági helyzetük azonban arra kényszeríti az önkormányzatokat, hogy korlátozzák az energiahatékonysági befektetéseiket, főként a középületek komplex felújításával járó jelentős kiadások terén,
 • másrészről az önkormányzati beruházások racionalizálása a lakosság elvárása is: a költségvetés hatékony felhasználása alapvető elvárás.

A TOGETHER projekt alapgondolata, hogy a műszaki beruházások önmagukban, az épületeket üzemeltető és használó személyek bevonása nélkül nem elég hatékonyak. Ezért a projekt célja, hogy a közép-európai önkormányzatok ismerjék meg és alkalmazzák a más országokban sikeres, fogyasztói bevonásra épülő energiahatékonysági módszereket, határozzák meg a szükséges beruházásokat és alacsony költségű beavatkozásokat valamint tervezzék meg az energiafogyasztás mérsékléséből adódó megtakarítások visszaforgatásának leghatékonyabb módjait. A projekt a célok elérése érdekében intenzív munkát követel meg a nemzetközi partnerektől, mivel nemzetközi képzési modellt és tananyagot készít az energiamenedzsment kompetenciák fejlesztéséhez, azt helyi képzések formájában oktatja, finanszírozási forrásokat ismertető kézikönyveket készít, önkormányzati épületek kapcsán energia tanúsítványokat készít és a javasolt beruházásokat előzetesen modellezi. Az okos mérés kapcsán pilótaakciókat szervez a középületek energetikai teljesítményének javítása érdekében, végül pedig nemzetközi stratégiát alkot a projekt módszereit integráló energiahatékonysági beavatkozások széleskörű megvalósításához.

Paks Város Önkormányzata vonatkozásában a TOGETHER projekt az önkormányzati alkalmazottakat igyekszik támogatni az alábbi energiahatékonysági intézkedések tervezésében és végrehajtásában:

 • a projektbe bevont 11 önkormányzati tulajdonú épület energetikai állapotának felmérésével, az azokon szükséges beavatkozások meghatározásával,
 • okos mérés kiépítésével (18 okos mérő telepítése a villanyáram, 5-6 a távhő okos mérésére),
 • helyi képzők képzésével (amire Krakkóban került sor 2017. februárban),
 • tervezett beruházásokkal és a szemléletformáló beavatkozásokkal kapcsolatos tanácsadással.

 

FIRECE – Innovatív Finanszírozási Eszközök az ipar alacsony szén-dioxid kibocsátású átalakulásának támogatására Közép-Európában

A stakeholder találkozó záró előadásaként a Szekszárdon működő Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (DDRIÜ) is bemutatta legújabb nemzetközi együttműködési projektjét, a szintén a Central Europe Programból finanszírozott FIRECE-t. Ahogy azt Pálmai Zsolt, a DDRIÜ igazgatóhelyettese kiemelte, a projekt a finanszírozási kérdések tekintetében kapcsolódik elsősorban a SET-UP-hoz, hiszen a gazdálkodó szférából elsősorban a kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) számára támogatja a közfinanszírozáshoz való hozzáférést energiahatékony beruházások érdekében, így az okos mérés, decentralizált energiatermelés, hőszigetelés, stb.vonatkozásában. A FIRECE érdekessége, hogy a célt az alapvetően tagállami/európai uniós közforrások piaci igényeket szolgáló innovatív pénzügyi konstrukciókká, operatív programokká történő fejlesztése révén tervezi elérni.

A FIRECE projekt fő célkitűzése a közszféra kapacitásának javítása annak érdekében, hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó területi stratégiák (legyenek azok nemzeti vagy regionális szintű energia stratégiák) megvalósításának a gazdasági szereplők is aktív részesei legyenek. Ezáltal a projekt támogatja a hagyományos ipari szektor alacsony szén-dioxid-kibocsátásúvá történő átalakítását, a regionális energiamegtakarítási célok elérése érdekében is.

A projekt megvalósítása három fő fázisra osztható. Az első során a közforrásokat kezelő régiók, központi szervezetek kapacitásépítésére kerül sor a tekintetben, hogy a vállalkozói szféra igényeit megismerjék és forrás kihelyezési és -tervezési gyakorlatuk ahhoz igazítsák. A második fázis során ezekre az igényekre válaszoló, innovatív, javarészt köz, és a mellett magán/banki forrásokat mozgósító innovatív pénzalapok létrehozására kerül sor, az adott régió/tagállam operatív programjainak részeként. A harmadik szakaszt pedig az eszközök előzetes tesztelése alkotja, konkrét vállalkozások energiahatékonysági beruházásainak előkészítése, vagy konkrét finanszírozása formájában.

Ahogy a BOOSTEE-CE és a TOGETHER esetében, úgy a FIRECE projektnek is vannak a pályázat nyomon követésében és megvalósításában aktívan résztvevő társult partnerei. Ezek a területi szintet reprezentáló Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Irányító Hatósága (a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében).

 

A második SET-UP stakeholder meeting résztvevői

Az inkább műhelymunka jellegű stakeholder találkozón a fent már említett szervezetek munkatársain kívül a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program Irányító Hatóságának munkatársai (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében) és a Magyar Energiafogyasztók Szövetsége képviselője vettek részt. Számos konkrét, az okos méréssel, az okos mérők telepítésével, működtetésével, továbbá az okos mérés pénzügyi vetületeivel kapcsolatos kérdés hangzott el részükről.

A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség ezúton is köszönetet mond az eseményen résztvevő előadók és hallgatók közreműködéséért, valamint az eseménynek helyt adó Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársainak a szervezésben nyújtott segítségéért!

További információk a SET-UP projektről

A projekt eredményeiről folyamatos tájékoztatás olvasható a http://www.interregeurope.eu/set-up/, angol nyelvű honlapon.

A SET-UP projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg az INTERREG EUROPE Programon belül.